Jurors

The panel consists of editors-in-chief of the major Chinese automotive media

profile_juror_HeYi
Cui Jun
Deputy Editor-in-
Chief
Xingyuanauto.com
Fan Xin
Editor-in-Chief
Autohom e.com
Gao Hua
Head of Science
Education Center
Society of Automotive
Engineers of China
He Fang
Publisher &
Editorial Director
Super Power
He Yi
Publisher &
Editorial Director
Super Power
Jiang Wei Lin
Host of "CHARIN
era" of
Yangcheng
transport station
Jin Jun
Editor-in-Chief
youmenr
Li Geng
Editor-in-Chief
Orient Auto;
Vice President
MQM Group
Li Nan
Founder
THE SHUO
Li Xiao Fei
Professor;
Fam ous hostess;
Founder;
LiangHong de Fan
Ju&Auto Jianghu

Liang Hong
Professor;
Fam ous hostess;
Founder;
LiangHong de Fan
Ju&Auto Jianghu

Liang Zhaohui
Auto Director
Trends Group;
Editor-in-Chief
Esquire
Liu Hongcang
Deputy General
Manager
Men's Uno
Liu Yu
Publisher
TopDriver
Miao Jun
MJ car talk
Peng Chuan Mei
Editor in
chief of Tencent Auto
Song Haitao
Publishing Manager
& Deputy Editor-in-
Chief Auto World
Shang Min
Himalaya car channel &
High-end Life
Song Qing
Founder Cars01;
Famous Sina Weibo
KOL-PS3保罗
Wang Fang
Editor-in-Chief
Auto.163.com


Wang Gang
Publisher
Men’s Uno
Wang Kun
Vice president
of aika automobile
Wang Wei
Yi Che
Wu Pei
Famous WeChat KOL
wupeipindao
Wu ZhiBin
ZAKER
Xia Dong
Producer&Host
Teacher Bang
Yan Cheng
Producer&Host
Teacher Bang
Yan Xiao ou
Producer&Host
Teacher Bang
Yan Yupeng
CEO
yypcar
Ye Mingde
Editor-in-Chief

Yu Yingzhao
Producer&Host
Teacher Bang
Zhang LiWei
Director
ELLEMEN Auto,
CAR AND DRIVER
Zhang Qi
Director
ELLEMEN Auto,
CAR AND DRIVER
Zhang Xiaoming
Editor-in-Chief
Xingyuanauto.com
Zhao Ran
Vice President
AutoKol
Zhao Yi
Producer&Host
Teacher Bang
Zhou Zhan
Editor-in Chief
Auto Youku
Zhu Ye
Editor-in Chief
Auto Youku